نخستین جفت روی تراشه دنیا تولید شد تا دانشمندان با دید بازتری به بررسی عوامل تولد نوزادان نارس بپردازند.

به گزارش خبرگزاری  موج، دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا با تولید نخستین جفت روی تراشه دنیا تحولی بزرگ در علم پزشکی مدرن ایجاد کرده اند. آنچه که آنها ارایه کرده اند نمایشی کامل از فرآیند انتقال مواد مغذی از طریق جفت به جنین را مدلسازی می کند.

این دستگاه کوچک که تنها به اندازه یک حافظه فلش بزرگی دارد متشکل از دو لایه سلولهای انسانهای است که فعل و انفعالات میان مادر و جنین را مدلسازی می کند.

در ساختار جفت روی تراشه از ریزکانالهای حاوی مایعات استفاده شده تا دانشمندان بتوانند چگونگی انتقال مولکولها میان مادر و جنین را به دقت مورد بررسی قرار دهند.

همچون سایر اندامهایی که تاکنون بر روی تراشه تولید شده است – که از آن جمله می توان به شش، روده و چشم اشاره کرد – جفت روی تراشه تقلید هنرمندانه ای از طبیعت موجود در بدن مادر است، جایی که مواد غذایی مورد نیاز نوزاد از بدن مادر و از راه جفت تأمین می شود. تا پیش از این دانشمندان از راههای دیگری به مطالعه این فرآیند می پرداختند.

تولید جفت روی تراشه بخشی از تلاش دانشمندان در آمریکا برای تشخیص عوامل تولد نوزادان نارس است تا بدین ترتیب شیوه های مؤثری برای جلوگیری از بروز اینگونه تولدها ارایه شود.

تحقیقات نشان می دهد نوزادانی که این ترتیب به دنیا می آیند در آینده دچار مشکلات مختلفی در ارتباط با سلامتی شان می شوند.

جزئیات بیشتر این دستاورد در ژورنالLab on a Chipمنتشر شده است.