با استفاده روز افزون از فناوری واقعیت مجازی، این بار شهربازی های بزرگ از این فناوری در ترن هوایی خود از آن استفاده می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، چگونگی استفاده کاربران از عینک های مجهز به واقعیت مجازی در ترن هوایی باعث می شود هیجان در افراد چند برابر شود.