کرسی پژوهشی مواد و سازه‌های کامپوزیت و نانوکامپوزیت توسط بنیاد ملی نخبگان به محمود مهرداد شکریه، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، با توجه به اهمیت مواد و سازه‌های ساخته ‏شده از کامپوزیت‏ ها و نانوکامپوزیت ‏ها در صنایع مختلف شهری و دفاعی، این کرسی به تحقیقات کاربردی در این حوزه می‌پردازد.

تحقیقات مذکور در این کرسی در حوزه علوم و فناوری کامپوزیت‌ ها و نانوکامپوزیت ‏ها و درسه شاخه مختلف»مشخصه‏‌یابی آزمایشگاهی مواد کامپوزیت و نانوکامپوزیت»، «مدل‌سازی رفتار مکانیکی و استحکامی مواد و سازه‌های کامپوزیت و نانوکامپوزیت» و «توسعه کاربرد و نتایج تحقیقات مذکور در صنایع مختلف» صورت می‌پذیرد.

»ارتقای سطح کیفی تحقیقات کاربردی در حوزه مواد و سازه‌‏های کامپوزیت و نانوکامپوزیت»، «تجاری‌سازی یافته‌‏های تحقیقات کاربردی و توسعه آن در صنایع مختلف»، «تربیت نیروی انسانی متخصص آشنا به فناوری، طراحی، ساخت و آزمایش مواد و سازه‌های کامپوزیتی و نانوکامپوزیتی» از جمله اهداف این کرسی پژوهشی محسوب می‌شوند.