روش های استاندارد پاکسازی سیستم های آلوده به ویروس های رایانه ای در قالب نشست تخصصی آموزش داده می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سومین نشست از سلسله نشست های تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات با موضوع «روش های استاندارد پاکسازی سیستم های آلوده و شرایط پیش از نصب آنتی ویروس» ۲۹ تیر ماه در فرهنگ سرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.
در این نشست امیر صفری فروشانی کارشناس امنیت اطلاعات و نرم افزارهای آنتی ویروس، با هدف آشنایی کاربران و متخصصین حوزه فناوری و شبکه درباره روش های نصب آنتی ویروس و شرایط ویروس یابی سیستم های آلوده سخنرانی می کند. از آنجایی که امروزه یکی از مشکلات جدی کاربران آلودگی سیستم ها به ویروس ها و تروجان ها است، آشنایی با روش های استاندارد دارای اهمیت بسیار زیادی خواهد بود.