تأسیس گروه پژوهشی ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیرعامل صنایع شیمیایی در نشست اخیر شورای دانشگاه تربیت مدرس به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، در این نشست موضوع تأسیس گروه پژوهشی ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیر عامل صنایع شیمیایی از سوی فتح الهی، معاون پژوهشی این دانشگاه مطرح شد. فتح‌الهی اظهار کرد: با توجه به نیاز ملی در حوزه ایمنی فرایند صنایع شیمیایی و تاکید دانشکده مهندسی شیمی در اهمیت این موضوع، ایجاد واحد تحقیقاتی مرتبط با ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیر عامل صنایع شیمیایی در دانشگاه پیگیری و اساسنامه گروه پژوهشی تدوین و پس از طرح و تصویب در شورای پژوهشی جهت بررسی و تصویب در شورای دانشگاه مطرح شد. در ادامه توفیقی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس با توضیحاتی در خصوص اهداف تاسیس این گروه پژوهشی تصریح کرد: هرگاه صنعتی در صنایع شیمیایی شامل حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و... طراحی می‌شود، تیمی باید آن صنعت را از دو منظر ایمنی فرایند و پدافند غیر عامل مورد بررسی قرار دهد. این تیم تخصصی باید صنعت را تحلیل و نقاط خطرخیز آن را بیان کند و توصیه‌های لازم را به پیمانکار آن صنعت گوشزد کند. وی افزود: در برخی موارد تیم تخصصی سیستم را آنالیز کرده و نقاط خطرخیز آن را مورد توجه قرار می‌دهد که بخشی از آن قابل پیش‌بینی است؛ اما در برخی موارد با وجود شناسایی خطر، باید برای وقوع خطر و چگونگی اقدام در زمان وقوع حادثه نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد. وی تاکید کرد: اخیرا صنایع از ارائه خدمات مشاوره‌ای تیم‌های تخصصی با برند دانشگاه‌ها استقبال می‌کنند و این فرصتی برای دانشکده مهندسی شیمی است که بتواند در این زمینه با توجه به آسیب‌پذیری پروژه‌هایی که در صنعت وجود دارد،  ‌فعالیت کند. توفیقی همچنین توسعه و گسترش پژوهش در زمینه تفکر راهبردی و سیاست‌های کلان ملی در زمینه ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیرعامل، زمینه‌سازی مناسب برای ارتقای فعالیت های پژوهشی مذکور و مرتبط، برقراری و گسترش ارتباط میان دانشگاه و صنعت و ایجاد هماهنگی و انسجام در فعالیت‌های مذکور و کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطوح ملی و منطقه‌ای را از جمله اهداف این گروه پژوهشی عنوان کرد. در ادامه پس از بحث و بررسی اعضای شورا، موضوع تأسیس گروه پژوهشی ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیر عامل صنایع شیمیایی با اکثریت آرا به تصویب رسید.