سورنا ستاری گفت: در حال حاضر مهمترین مشکل صنعت نفت خام فروشی است که در بخش های دیگر همچون گیاهان دارویی نیز آسیب را است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون فناوری رییس جمهور در چهارمین جشنواره گیاهان دارویی با اشاره به اینکه در بخش گیاهان دارویی موضوع فرآوری اهمیت دارد، گفت: یکی از دلایل انتقاد از صنعت نفتی نیز خام فروشی است، از این رو در کشور باید از ظرفیت فارغ التحصیلان در این بخش استفاده شود.

سورنا ستاری فر با تاکید بر اینکه رانت در اقتصاد دانش بنیان توسعه را سرکوب می کند، افزود: در شرایط کنونی بخش خصوصی در دانش بنیان فعال شده اند و این فرهنگ در اقتصاد پیاده سازی شود به ایجاد ارزش افزوده بیشتر در کشور کمک می کند.

او با بیان اینکه جوانان خلاق می توانند با نوع آوری ثروت آفرینی کنند،اظهار کرد: این ابداعات به شکل گیری نسل جدیدی از کارآفرینان در کشور کمک می کند.