رضا ابراهیمی گفت: در حال حاضر کشورهای همسایه فاقد زیرساخت های رسانه ای است و ایران می تواند در زمینه تجهیزات و فناوری رسانه با این کشورها همکاری کند.

دبیر کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی پانزدهمین بین المللی اجلاس فنی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره میزان رقابت پذیری تجهیزات رسانه ایران برای ورود به بارهای بین المللی گفت: به طور قطع تجهیزات رسانه در ایران دارای تست های کیفیت و پایداری است و اگر از استانداردهای لازم برخوردار نباشد از این تجهیزات استفاده نمی شود.

رضا ابراهیمی با تاکید بر اینکه در حاشیه اجلاس سال گذشته نمایندگانی از کشورهای همسایه از زیرساخت های تجهیزات رسانه ای ایران بازدید کردند افزود: تجهیزات ایران قابل رقابت با محصولات کشورهای دیگر هست، زیرا کشورهای همسایه فاقد زیرساخت های رسانه هستند، از این رو ایران می تواند در حاشیه این اجلاس زمینه همکاری های بین المللی را فراهم کند، البته این موضوع نیازمند همکاری دیگر نهادها و وزارتخانه ها هست.