هجدهمین سالگرد تاسیس گروه نرم افزاری آی کن در سراسر کشور روز دوشنبه 30 مهرماه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، روز دوشنبه 30 مهرماه پرسنل و مدیران گروه نرم افزاری آی کن در سراسر کشور هجدهمین سالگرد تاسیس گروه را جشن گرفتند.

محسن جمالی مدیرعامل این گروه، این روز فرخنده را به تمامی مشتریان گرانقدر ای کن تبریک گفته و امیدوارم است که در سایه الطاف الهی و حمایت مشتریان بهتر از سالهای گذشته در حفظ کیفیت و مشتری مداری توفیق داشته باشند."

آی کن