​ناسا قصد دارد با جمع آوری و انتقال آخرین اطلاعات به دست آمده از تلسکوپ فضایی "کپلر" آن را بازنشسته کند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از نیواطلس، دانشمندان ناسا قصد دارند با جمع آوری و انتقال آخرین داده های تلسکوپ فضایی "کپلر" را کنار بگذارند. تلسکوپ فضایی "کپلر" در سال ۲۰۰۹ به فضا پرتاب شد و قرار بود ماموریت آن حدود سه سال و نیم باشد اما این زمان حدود پنج سال دیگر تمدید شد. حال با کاهش شدید ذخیره سوخت کپلر و کاهش کیفیت فعالیت آن و همین طور از راه رسیدن فناوری های جدیدتر تصویربرداری فضایی، دانشمندان ناسا قصد دارند کپلر را در وضعیت خواب قرار دهند و در فرصت مناسب آخرین مجموعه از داده های ذخیره شده آن را بازیابی و منتقل کنند. هر چند هیچ تضمینی برای موفقیت این طرح وجود ندارد.

کپلر از زمان پرتاب به فضا برای شناسایی بیش از دوهزارو 600 سیاره در خارج از منظومه شمسی به کار گرفته شده و مشخص شده که ۳۰ مورد از این سیاره ها به دور ستاره هایی مشابه با خورشید در حال گردش هستند و لذا احتمال می رود منظومه هایی مشابه با منظومه شمسی را شکل دهند.  

در ماه های اخیر عملکرد فنی و کیفی کپلر کاهش یافته و این امر دانشمندان را به تکاپو انداخته تا قبل از خرابی کامل این تلسکوپ به هر نحو ممکن مجموعه اطلاعات باقی مانده را از آن استخراج کنند. قرار است کپلر یک هفته دیگر یعنی در تاریخ ۱۰ اکتبر از حالت خواب خارج شود و با نشانه گیری آنتن بلند آن به سمت زمین داده های این تلسکوپ به هر نحو ممکن به زمین منتقل شود.

کپلر در جریان آخرین فعالیت علمی خود که ۲۷ روز به طول انجامید، بیش از ۳۰ هزار ستاره و کهکشان را رصد کرد و اگر سوخت آن به اتمام نرسد می تواند اطلاعات خود را به زمین منتقل کند.