محمدجواد آذری جهرمی اظهار کرد: اپراتورها وظیفه دارند هر سرویسی را که ارائه کردند نسبت به آن خدمت رسانی کامل را نیز انجام دهند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مشترکان تلفن همراه در چند ماه گذشته از وضعیت ارتباطی توسط اپراتورها در بحث خدمات اینترنتی چندان راضی نیستند و این عدم کیفیت نه تنها بهبود یافته بلکه شاهد این موضوع هستیم که حتی اپراتورها همچنان از کیفیت نداشته خود در بحث دسترسی به شبکه اینترنتی نیز تبلیغ می کنند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با موج با اشاره به وضعیت موجود در مشکلات شبکه های اپراتورها و تبلیغات آن ها برای تغییر نسل اظهار کرد: نسل پنجم هنوز پیاده سازی نشده و حتی مدل پیاده سازی شدن این نسل هم در کشور طراحی نشده است.

وی همچنین تبلیغات اپراتورها را درباره کیفیت بالا در وضعیت شبکه های فعلی و رسیدن به نسل های آینده در بحث شبکه های موبایلی را وجود رقابت بین آن ها خواند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پوشش یا عدم پوشش لازم در خدمات نسل چهارم ثابت یا همان TDLTE توسط اپراتورها گفت: با توجه به پروانه کسب شده اپراتورها درموضوع خدمات نسل چهارم ثابت باید طبق مجوز گرفته شده خدمات دهی به مشترکان به صورت کامل ارائه شود.

محمدجواد آذری جهرمی در پایان با اشاره به نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بحث نظارتی خاطرنشان کرد: این سازمان وظیفه دارد تا هر جایی که اپراتورها سرویسی را واگذار کردند ولی کیفیت مناسب را به مشترکان ارائه نکردند در بحث نظارتی ورود کند و اگر مشترکان به موردی در این موضوع برخورد کردند می توانند از طریق سازمان تنظیم مقررات مشکل خود را گزارش و پیگیری کنند.