تفاهم نامه ای برای ایجاد حافظه ملی دیجیتال و افزایش سهم زبان فارسی در فضای مجازی، بین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران امضا شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حاشیه نمایشگاه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با هدف گسترش زبان و محتوای فارسی در فضای مجازی و محیط وب و همچنین اشاعه میراث مستند ایرانیان، تفاهم نامه ای را منعقد کردند.

این تفاهم نامه که امروز در حاشیه برگزاری نمایشگاه الکامپ به امضای محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران رسید، در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر توسعه خدمات الکترونیکی و ایجاد دولت الکترونیک، تهیه و تدوین شده است.

گردآوری و حفاظت بلندمدت از اطلاعات دیجیتال میراث مستند ایرانیان، ایجاد و گردآوری نسخه دیجیتال آثار مکتوب و غیرمکتوب ایرانیان در کتابخانه ملی، ایجاد امکان دسترسی به این آثار برای همه ایرانیان و پژوهشگران سراسر جهان، افزایش سهم زبان فارسی در محیط وب و فضای مجازی و ایجاد بستر مناسب فنی برای حفظ حقوق مالکیت معنوی پدیدآورندگان برخی از موضوعات مطرح در این تفاهم نامه است.

بر اساس این تفاهمنامه دو طرف متعهد شدند تا در زمینه دیجیتال سازی منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، فراهم آوری منابع دیجیتال زاد، اسناد الکترونیک و فراداده های منابع، پردازش اطلاعات، اطلاع رسانی منابع و تامین زیرساخت های فنی و بهینه سازی مرکز داده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، همکاری کنند.