دانشمندان جهان با بررسی حرکات چشم، سیستمی را طراحی کردند که می تواند شخصیت افراد را شناسایی کند.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری موج؛ محققان، یک سیستم را با کمک از  هوش مصنوعی طراحی کرده اند که می‌تواند تیپ شخصیتی شما را تنها با نگاه کردن به حرکات چشم شما نشان دهد.

این سیستم از الگوریتم های یادگیری ماشین برای نشان دادن ارتباط بین شخصیت و حرکات چشم استفاده می‌کند. یافته‌ها نشان دادند که حرکات چشم مردم نشان می‌دهد شخصیت اجتماعی آن ها چگونه است؛ این الگوریتم نرم افزار به صورت قابل اعتمادی چهار ویژگی شخصیتی عصبانیت، برون گرایی، سازگاری و وظیفه‌شناسی را تشخیص می دهد.

این سیستم برگرفته از تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه استرالیای جنوبی در همکاری با دانشگاه اشتوتگارت و موسسه ماکس پلانک در آلمان طراحی شده است.

در این تحقیقات، حرکات چشم ۴۲ شرکت‌کننده که کارهای روزمره خود را در دانشگاه انجام دادند، بررسی شد. محققان بر این باورند که به لطف رویکرد یادگیری ماشین، نه تنها شخصیت شناسی افراد در زندگی روزمره با توجه به حرکات چشم تأیید شده است، بلکه ویژگی های حرکتی چشم می تواند به عنوان پیش‌بینی‌کننده ویژگی‌های شخصیتی به سیستم های مختلف کمک کند.