عصر امروز لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی» که با مشارکت وزارت ارتباطات، مرکز پژوهش های مجلس و قوه قضاییه تهیه شده بود به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ با حضور وزیر ارتباطات از لایحه‌ی «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی» رونمایی شد و به امضای وزیر ارتباطات و نمایندگان مجلس رسید.

این لایحه که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز پژوهش های مجلس و قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده است، یکی از پنج لایحه در نظر گرفته شده و از وعده‌های دولت در جهت حفظ حقوق شهروندی کسب و کارها و توسعه نظام اعتماد عمومی به حساب می آید.

جهرمی، وزیر ارتباطات در همین زمینه اعلام کرد: این اولین لایحه ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که به صورت مشورتی در جمع نخبگان تهیه شده و تقدیم مجلس می شود.

وی افزود: این لایحه در جهت صیانت از داده های شخصی تدوین شده است و پایه های حفاظت از حقوق شهروندی در آن جای دارد.

جهرمی تاکید کرد: تا به امروز لایحه ای در خصوص صیانت از حفاظت از داده های شخصی درفضای مجازی تنظیم نشده است و با توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری در حفظ حقوق شهروندان، در بین پنج لایحه این مورد در الویت بود.

حکمرانی الکترونیکی، تراکنش‌های الکترونیکی، شناسه‌های الکترونیکی، مسئولیت ارایه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات، حمایت از داده‌ها و حفاظت از اطلاعات شخصی در فضای مجازی پنج لایحه پیشنهادی وزارت ارتباطات است.