وزیر ارتباطات گفت: با توجه به تاکید دولت، با همکاری بخش خصوصی صنعت آب و برق کشور تا سه سال آینده هوشمندسازی می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محمد جواد آذری جهرمی با اشاره به اینکه سند اقدام مشترک قرار بود 45 روزه تهیه شد، اما مباحث بسیار گسترده دارد گفت: هوشمندی باعث بهبود مدیریت شبکه ها می شود و از آنجایی که امروز با مسئله پیک مصرف مواجهه هستیم از طریق آن می توانیم مدیریت مصرف بهتر را انجام دهیم. از طرف دیگر اشتغال برای افرادی که در عرصه فناوری اطلاعات هستند و در برنامه ششم نیز آمده از این طریق محقق می شود و در حال پیگیری برای توسعه آن هستیم.

 از اقتصاد اشتراکی استفاده کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه دنیا به سمت استفاده بهینه از منابع است افزود: در حال حاضر که با تحریم ها مواجه هستیم، ایجاد بهره وری و اقتصاد مقاومتی اهمیت بالایی دارد و امروز باید همچون سایر بخش های دنیا باید از اقتصاد اشتراکی استفاده کنیم و همان طور که رییس جمهوری تاکید کرده اند سازمان ها از امکانات همدیگر استفاده کنند و ازآنجایی که وزارت نیرو دارای امکانات ارتباطاتی گسترده تری حتی فراتر از وزارت ارتباطات است ممزوج کردن امکانات دو وزارتخانه نه تنها به توسعه اشتغال کمک می کند به تقویت ارتباطات نیز می انجامد.

او با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه به استفاده از همین ظرفیت های مازاد سازمان های دیگر در بخش فناوری اطلاعات اشاره شده است تصریح کرد: باید ظرفیت های بخش خصوصی نیز بکار برود و معاونان هر دو وزارتخانه مسئول پیگیری اجرای این سند هستند. حال همین جا از سرمایه گذاران، بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان برای ورود به این عرصه دعوت می کنیم. 

دولت از رویکرد هوشمند سازی حمایت می کند

جهرمی با تاکید بر اینکه دولت از رویکرد هوشمند سازی حمایت می کند ادامه داد: امیدواریم در مدت سه سال بخش عمده ای از شبکه آب و برق در کشور هوشمند شود.