دانشمندان این درخت کاج را Italus نامیده اند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از نشنال جئوگرافیک، در ایتالیا درختی موسوم به  کهن ترین درخت اروپا همچنان در حال رشد است. با وجود آنکه ۱۲۳۰ سال از عمر این درخت می گذرد، اما این کاج همچنان در حال نمو است و در دهه های اخیر به تعداد حلقه های دور بدن آن اضافه شده است.

محققان دانشگاه Tuscia در همین اواخر و پس از یک تحقیق میدانی ۴ ساله در پارک ملی پولینو در جنوب ایتالیا این درخت را کشف کرده اند.درخت ۱۲۳۰ ساله یک کاج Heldriech  است که در این منطقه به وفور یافت می شود.

این درحالی است که درخت طی عمر خود در مجاورت گرمای زیاد و خشکسالی نیز بوده است.

دانشمندان این درخت کاج را Italus نامیده اند.

به گفته محققان مطالعه رشد درخت مذکور هنگام تغییرات آب و هوایی به آنها کمک می کند عکس العمل جنگل ها به تغییرات آب وهوایی مدرن را بهتر درک کنند.

طبق تحقیق جدیدی که در ژورنال اکولوژی منتشر شده  درخت ایتالوس روی صخره های شیب در جنوب ایتالیا در سال ۷۸۹ بعد از میلاد مسیح جوانه زده است.