رئیس پژوهشکده علوم زمین گفت: برج های اصلی و بزرگ تهران دقیقا روی گسل ها بنا شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری موج، صادقیان در بازدید از مراکز درگیر با زلزله در ستاد مرکزی مدیریت بحران و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: برج های اصلی و بزرگ تهران دقیقا روی گسل ها بنا شده‌اند، چراکه یک گسل سنگ های محکم را به سوی روی زمین هدایت می کند و چون برای ساخت برج ها خاک منطقه را آزمایش می کنند به این نتیجه می‌رسند که محل خوبی را برای ساخت برج را انتخاب کرده‌اند.

برج های تهران روی گسل

وی با بیان اینکه غیر از زلزله دو خطر دیگر تهران را تهدید می کنند، افزود: یکی از این دو خطر بزرگ فرونشست زمین است که یک خطر پنهان محسوب می شود و رصدهای ما نشان می دهند، در حال پیشروی به سمت شرق و مرکز تهران است.

برج های تهران روی گسل

رئیس پژوهشکده علوم زمین با اشاره به خطر بعدی که گرد و غبار است، اذعان کرد: در حال تشخیص منابع گرد و غبار هستیم که علتش برداشت بی‌رویه از آب های زیرزمینی است.

صادقیان اظهار کرد: اطراف تهران رسوبات نرم‌دانه‌ای داریم که با کوچکترین جریان هوا بلند می شوند و به داخل پایتخت می آیند. بسیاری از  برج های  تهران هم دقیقا روی  این گسل ها که از جنس رسوبات نرم دانه ای است، بنا شده‌اند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج