یافته های محققان نشان داد که سیگارهای الکترونیکی نیز مانند سیگارهای معمولی با اثر روی سلول های بنیادی موجود درون بافت ها، ترمیم آن ها را مختل می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، سیگارهای الکترونیکی (e-cigarettes) به عنوان یک جایگزین کم خطر برای افرادی که بیش از حد سیگار مصرف می کنند و یا افرادی که درصدد ترک سیگار هستند، پیشنهاد شده است.

علی رغم استقبال زیادی که از مصرف این سیگارهای الکترونیکی صورت گرفته اما اثر تنفس مزمن مواد سمی بالقوه ای که بوسیله این سیگارها تولید می شود، ناشناخته باقی مانده است اما مطالعاتی که در گذشته صورت گرفته بود حاکی از این بود که دود سیگارهای معمولی منجر به آسیب های سلولی ریوی شده و پتانسیل ترمیم سلول های بنیادی ریوی را نیز می کاهد.

در مطالعه ای جدید محققان لبنانی در دانشگاه بیروت اثر عصاره آئروسل سیگارهای معمولی و سیگارهای الکترونیکی را روی بقا و قابلیت تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان تست کردند و مشاهده کرده اند که این مواد مشتق از هر دو نوع سیگار روی رشد و ویژگی های ریختی سلول های بنیادی مزانشیمی اثر می گذارد.

نکته جالب این بود که این مواد روی قابلیت تمایز استخوانی این سلول های بنیادی مزانشیمی نیز تاثیر گذار بودند و مارکرهایی مانند فعالیت آلکالین فسفاتازی و ... نیز کاهش یافتند و در این میان ارتباطات سلول با سلول نیز به میزان زیادی مختل شد. هر دو نوع سیگار منجر به افزایش سطح و فعالیت گونه های اکسیژن آزاد (ROS) می شوند که برای سلول استرس زا هستند.

در مجموع این مطالعه نشان داده است که سیگارهای الکترونیکی نیز مانند سیگارهای معمولی با اثر روی سلول های بنیادی موجود درون بافت ها، ترمیم آن ها را مختل می کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج