نمایندگان انستیتو نفت فرانسه IFP با حضور در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد واحد تهران راه های همکاری میان این دو نهاد را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، طبق گفت و گوهای نمایندگان انستیتو نفت فرانسه IFP با مسئولان واحد علوم و تحقیقات مقرر شد تفاهم نامه ای بین واحد علوم و تحقیقات و IFP مورد بررسی قرار گیرد. در این تفاهم نامه خطوط اصلی همکاری در تمامی زمینه های آموزشی و پژوهشی مشخص شده و در گام های بعدی برای هر مورد همکاری یک قرار داد جداگانه با توافق طرفین منعقد می شود. IFP بزرگترین مرکز تحقیقات نفتی فرانسوی است و علاوه بر تحقیق در مسائل بالا دستی، پایین دستی، انرژی و محیط زیست، اقتصاد و مدیریت دارای یک مدرسه بین المللی است که در سطح کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری دانشگاه های مختلف جهان فعالیت می کند.