تصویر روز ناسا به ابرهایی اختصاص دارد که در سیارات دیگر هم مشاهده می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، در این تصویر ابرهایی را موسوم به ابر «سیروس» می بینید که در بالای آسمان شهر «پاریس» در فرانسه ظاهر شده اند. زمانی که این نوع ابر در مجاورت نور خورشید قرار می گیرد به رنگ سفید یا خاکستری نمایان می شود. به هنگام غروب خورشید رنگ آن تیره می شود. ابرهای «سیروس» از ضخامت کمی بر خوردار هستند و ستارگان از میان آنها در آسمان دیده می شوند. این ابرها ممکن است بر اثر رطوبت موجود در ابرهای طوفانی شکل بگیرند و می توانند حاکی از تغییرات آب و هوایی مهم نیز باشند. همچنین ابرهای «سیروس» در مریخ، مشتری، زحل، تیتان، اورانوس و نپتون هم دیده می شوند.