کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه‌ای افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت خرید یک خط تلفن ثابت به ۲۰۰ هزار تومان، افزایش ۵۰ درصدی نرخ مکالمه داخل شهری و اضافه شدن ردیفی برای حداقل کارکرد اعلامی را به تصویب رساند.

به گزارش خبرگزاری موج، با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای تلفن ثابت در روستاها حداقل کارکرد ۲۰۰ دقیقه مکالمه معادل ۹۰۰ ریال و برای شهرها حداقل کارکرد ۳۳۰ دقیقه مکالمه معادل ۱۴۸۵۰ ریال در نظر گرفته شده است و به این ترتیب حتی اگر مشترکان کمتر از این میزان از خطوط استفاده کنند، ملزم به پرداخت هزینه این دقیقه‌ها هستند.

همچنین هزینه مکالمه داخل شهری از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال افزایش یافت.

علاوه بر این، قیمت ثبت نام هر خط تلفن ثابت نیز از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت که به صورت پرداخت ۱۰۰ هزار تومان در ابتدا و باقی در ۳۶ قسط است.

اجرای این مصوبه با تأیید مراجع ذیصلاح خواهد بود که شاید تا پایان این ماه به جمع بندی نهایی برسد.