ایده بازار غذا در روز 19 اردیبهشت ماه در مؤسسه تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، برپایی رویداد ملی «ایده بازار غذا» با برگزاری دوره‌های آموزشی برای ایده پردازان، وارد مرحله جدیدی شد. در این مرحله صاحبان 19 ایده که پس از داوری اولیه انتخاب شده‌اند، برای افزایش توان ارائه ایده خود، در 3 کارگاه یک روزه آموزشی شرکت می‌کنند.

8  نفر از شرکت کنندگان موفق این دوره آموزشی برای شرکت در رقابت اصلی این رویداد ملی انتخاب می‌شوند تا در روز رویداد در حضور استادان این حوزه در صنعت و دانشگاه، هیات داوران و صاحبان سرمایه، ایده خود را برای جلب نظر سرمایه‌گذاران ارائه ‌کنند.

رویداد ملی «ایده بازار غذا» روز 19 اردیبهشت به همت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و در مؤسسه تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور برگزار می‌شود. در رویداد ملی ایده بازار غذا از سراسر کشور، بیش از 50 ایده ارسال شده است.

 صاحبان ایده در روز برگزاری رویداد در سه بخش ارائه شفاهی، پاسخ به سؤالات حاضران و پاسخ به سؤالات داوران  شرکت خواهند کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج