رئیس کارگروه ذخایر ژنتیکی و زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از ساماندهی شبکه‌های اطلاعاتی ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، بهزاد سرخی اظهار کرد: یکی از اهداف تعیین شده در کارگروه ذخایر ژنتیکی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، ساماندهی و نظم دادن به شبکه‌های اطلاعاتی ذخایر ژنتیکی است. وی افزود: با توجه به اینکه شبکه‌های مختلفی در زمینه اطلاعات ذخایر ژنتیکی در کشور وجود دارد، قصد داریم این شبکه‌ها را ساماندهی کرده و اطلاعات درستی در این زمینه ارائه کنیم. به گفته سرخی و به نقل از روابط عمومی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، کسب و ارائه اطلاعات درست در این زمینه در شناسایی، حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی مفید است و می‌تواند در این زمینه کمک بزرگی به نهادهای ذیربط کند.