شرکت مایکروسافت پس از این که موتور ترجمه Bing کلمه «داعش» را به «عربستان سعودی» ترجمه کرد، مجبور به عذرخواهی از این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گاردین، کاربران شبکه های اجتماعی عربستان برای اولین بار متوجه موضوع شدند و در پی آن اقدام به تحریم محصولات شرکت مایکروسافت کردند. موضوع اشتباه در ترجمه به سرعت در سراسرعربستان منتشر و منجر به اعتراض عمومی شد. کلمه«داعش»مخفف عبارت «دولت اسلامی در عراق و شام»در زبان عربی و نامی است که بر این گروه تروریستی منشعب شده از القاعده گذاشته شده است. ممدوح نجار معاون منطقه ای شرکت مایکروسافت درعربستان گفت: من به عنوان کارمند شرکت مایکروسافت، به دلیل این اشتباه ناخواسته عذرخواهی می کنم. وی گفت: ظاهرا این مشکل ناشی از ترجمه به شیوه جمع سپاری است که یک رویه عادی در جریان عملکرد موتور ترجمه Bing محسوب می شود. هنگامی که بیش از هزار کاربر، معنای خاصی را برای یک واژه توصیه کنند، این سرویس به طور خودکار معنای توصیه شده را جایگزین معانی موجود آن واژه می کند. بنابر این ممکن است بدون دخالت مستقیم مدیران، عملکرد سیستم دستکاری شده و معانی صحیح واژگان، با معانی اشتباه جایگزین شوند. نجار افزود:مایکروسافت در حال بررسی وقوع چنین فرآیندی در رابطه با این واژه گزینی اشتباه است. مایکروسافت از مقامات سعودی عذرخواهی کرد و سخنگوی آن اعلام کرد که این اشتباه ظرف چند ساعت اصلاح شده است. علاوه بر این مایکروسافت تدابیری را اتخاذ کرده است که از این پس از وقوع چنین وقایعی جلوگیری شود.