محققان در پی یک مطالعه موفق به کشف چگونگی ذخیره شدن برخی خصیصه های چهره در ژن های انسان شدند. به گفته آنها از این دستاورد می توان در نهایت برای بازآفرینی چهره مجرمان بر اساس دی ان ای باقی مانده از آنها در صحنه جرم استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از دیلی میل، گروهی از محققان در این مطالعه که در مجله Plos Genetics منتشر شد، موفق به شناسایی واریان های ژنتیکی شدند که با ویژگی های خاص چهره ارتباط دارند. محققان در این مطالعه، ارتباط میان ۲۰ خصیصه چهره را که از روی تصاویر سه بعدی سه هزار و ۱۱۸ فرد سالم اندازه گیری شده بود، بررسی کردند. براساس این مطالعه جدید، صفاتی از جمله اندازه بینی، پهنای صورت و حتی فاصله میان چشم ها با واریان های خاص ژنتیکی ارتباط دارند. با اینکه یافته های این مطالعه تاکنون تنها شمار اندکی از ژن ها را که در اندازه و شکل چهره انسان نقش دارند، شناسایی کرده است اما اطلاعات جدیدی در رابطه با وضعیت عادی و غیر عادی رشد چهره ارائه می دهد. محققان از طریق یک مطالعه ژنومی مشخص کردند که پهنای چهره، فاصله میان چشمان، اندازه بینی و فاصله میان لب ها و چشم ارتباط قابل توجهی با پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی خاص (SNPs) دارند. این یافته ها تاکنون نشان دهنده شمار اندکی از ژن ها هستند که در اندازه و شکل چهره انسان نقش دارند اما این مطالعه دستاوردهایی نیز برای مطالعات آتی در زمینه ناهنجاری های صورت از جمله شکاف لب و کام دارد. پیشرفت های بیشتر این مطالعه همچنین می تواند فوایدی برای تحقیقات پزشکی قانونی داشته باشد بطوری که می تواند به دانشمندان اجازه دهد تا چهره مجرمان را بر اساس شواهد برجا مانده در صحنه جرم از نو خلق کنند.