رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر گفت: با توجه به اشتراکات فرهنگی، زبانی و مذهبی کشور مصر و مردم این منطقه، سرمایه گذاران مصری، منطقه آزاد اروند را محیطی امن و موثر جهت سرمایه گذاری می دانند.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، سید احمد حسینی فر در گفت و گو با موج اظهار کرد: با توجه به اشتراکات فرهنگی، زبانی و مذهبی کشور مصر و مردم این منطقه، سرمایه گذاران مصری، منطقه آزاد اروند را محیطی امن و موثر جهت سرمایه گذاری می دانند. رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر گفت: تمایل کشورهای خارجی به سرمایه گذاری در ایران نوید مسرت بخشی جهت رونق اقتصادی کشور می باشد. وی با اشاره به پتانسیل های بی نظیر خرمشهر و آبادان به واسطه قرار گرفتن در محدوده آزاد تجاری و بهره مندی از معافیت های مناطق آزاد و نیز دسترسی به آبهای آزاد و سایر پتانسیل های جغرافیایی، تجاری و جاذبه های بی نظیر و خاص این منطقه، ابراز امیدواری کرد، ورود سرمایه گذاران خارجی سبب توسعه روابط تجاری و به طبع آن رشد اقتصادی کشور شود. حسینی فردر پایان با اشاره به تمایل تجار مصری جهت سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند گفت: طی روزهای آینده نشست های مجددی با تجار مصری خواهیم داشت.