رییس شرکت گاز هندیجان از گاز رسانی به اغلب روستاهای هندیجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، سیف الله قنواتی رئیس شرکت گاز هندیجان در گفت و گو با خبرگزاری موج گفت : باتوجه به محرومیت چندین ساله دربخش صنعت گازرسانی خانگی توانستیم ۴پروژه گازرسانی به روستاهای این شهرستان را انجام داده و در قالب ۲فازدرحال پیگیری است که می توان به روستاهای بخش مرکزی عبارت از روستای دریهک ،دهملا کوچک،سرخره علیا وسرخره سفلی اشاره نمود. قنواتی گفت: اعتبار این پروژه بالغ بر۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و با پیشرفت فیزیکی ۸۰درصد در حال لوله گذاری است که کار شبکه گذاری در این روستاها به اتمام رسیده است و بعد از انجام مراحل تست نیوماتیک گازدارخواهند شد که می توان گفت۴۰۰خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردارخواهند شد. رییس شرکت گاز هندیجان در ادامه افزود:فاز دوم گازرسانی مربوط به روستاهای چم مراد،چهل منی،چم تنگو،کره پا و چم تنگ می باشد که عملیات اجرایی آن حدود۵۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته واعتبار آن نیز بالغ بر۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال تعریف شده است. وی گفت:به ۹روستای دیگر نیز درحال گازرسانی هستیم و برای روستاهای باقی مانده نیز عملیات طراحی انجام شده و در مرحله انتخاب پیمانکار می باشند. قنواتی در پایان درخصوص انشعاب گاز درهندیجان عنوان کرد:۷هزارمشترک شهری و روستایی درهندیجان از نعمت گاز بهره مند ودر شهر زهره بخش چم خلف عیسی ۱۲۰۰مشترک شهری وروستایی دارای انشعاب گاز خانگی هستند.