مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: تعرفه و شهریه کلاس های پیش دبستانی در شهر و روستا متفاوت است و آموزش و پرورش به خانواده های محروم و بی بضاعت در پرداخت شهریه کمک خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، مدیرکل آموزش و پرورش استان در نشست خود با استاندار خوزستان با تشریح برنامه های توسعه آموزشی در ۴۱ منطقه آموزشی استان گفت: یکی از برنامه های توسعه که در قالب ۲۱ شاخص تدوین شده ، پوشش حداکثری نوآموزان در دوره پیش دبستانی است.الزامی شدن دوره پیش دبستانی و کاهش سن تحصیل یکی از برنامه هایی است که آموزش و پرورش خوزستان پی گیری می کند.در دوره پیش دبستانی به کودکان مهارت های اجتماعی از جمله مشارکت و گار گروهی آموزش داده می شود. محمد تقی زاده اظهار کرد: بر اساس آمار و ارزیابی های صورت گرفته ، در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ بیش از ۱۰۰ درصد در توسعه پیش دبستانی رشد داشته و به نسبت رشد کلاس های پیش دبستانی ، تکرار پایه نیز کاهش یافته است.در سه سال اخیر، از پوشش ۳۰ هزار نفری نوآموز پیش دبستانی به تعداد ۸۰ هزار نفر ارتقا یافته ایم که نتیجه آن کاهش افت تحصیلی بوده است. وی در مورد هزینه دوره پیش دبستانی نیز افزود: تعرفه وشهریه کلاس های پیش دبستانی در شهر و روستا متفاوت است و آموزش و پرورش به خانواده های محروم و بی بضاعت در پرداخت شهریه کمک خواهد کرد.در واقع، سعی شده که هیچ کودکی به دلیل عدم استطاعت مالی در پرداخت شهریه از آموزش پیش دبستانی بازنماند. تقی زاده اظهار کرد: بر اساس آمار و ارزیابی های صورت گرفته ، در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ بیش از ۱۰۰ درصد در توسعه پیش دبستانی رشد داشته و به نسبت رشد کلاس های پیش دبستانی ، تکرار پایه نیز کاهش یافته است.در سه سال اخیر، از پوشش ۳۰ هزار نفری نوآموز پیش دبستانی به تعداد ۸۰ هزار نفر ارتقا یافته ایم که نتیجه آن کاهش افت تحصیلی بوده است. وی ضمن اشاره به وجود مناطق دو زبانه و لزوم آشنایی کودکان مناطق محروم با فضای آموزشی گفت: محتوای آموزشی کتب دوره پیش دبستانی بومی خوزستان و هدف اصلی تقویت زبان شفاهی، شنیداری و گفتاری زبان معیار این کودکان است. مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان اجرای طرح انسداد مبادی بی سوادی در استان، آموزش های مهارت های اجتماعی به دانش آموزان و والدین آنها، اجرای طرح های بهداشتی و سلامتی در طول سال تحصیلی، توسعه درمانگاه فرهنگیان، تقویت ورزش دانش آموزی، توجه ویژه به دانش آموزان دختر، فوق برنامه های تقویتی برای مدارس متوسطه و راه اندازی خانه کنکور در شهرستان ها را از دیگر برنامه های توسعه آموزش و پرورش دانست و خواستار همکاری تمامی دستگاه ها ی اجرایی و همچنین خانواده ها برای اجرای این برنامه ها شد.