شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان جاده دسترسی روستاهای راهدار و کرایی مرمت و بهسازی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان با  اقدام مرمت و بهسازی جاده روستاهای راهدار و کرایی در مدت زمان 6 ماه و با صرف هزینه ای بالغ بر 500 میلیون تومان و توسط مدیریت مهندسی و ساختمان این شرکت انجام شد.

وضعیت گذشته جاده مورد استفاده روستاییان که به دلیل غیراستاندارد بودن در هنگام بارندگی قسمت های زیادی از آن دچار آبشستگی و تخریب قرار گرفته بود بطور اساسی مرمت و اصلاح گردید .

از جمله ا قدامات انجام شده  توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان جهت دسترسی  جاده ای اهالی روستاهای راهدار و کرایی عبارتند از: خاکبرداری2000 متر مکعب  و 900 متر مکعب خاکریزی - احداث 2 دهانه پل کوچک و دیوار حایل سنگی به مقدار 1700 متر مکعب – اجرای 730 متر مکعب  لایه های اساس و زیر اساس – اجرای روکش آسفالت به مقدار4300 متر مربع و ضخامت 6 سانتی بوده است.