سازمان جهانی خودروسازان از ایران به عنوان چهاردهمین خودروساز بزرگ جهان نام برد و در رتبه نخست این فهرست چینی ها قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، شرکت های خودروسازی ایرانی بنا به آخرین آماریک میلیون وسیصد وهشتاد وشش هزار خودرو تولید کردند تا در رتبه چهاردهم جهان قرار بگیرند. در این فهرست چینی ها با تولید ۲۴ میلیون وپانصد هزار خودرو در رتبه نخست قرار گرفتند. همچنین آمریکا و ژاپن به ترتیب با تولید ۱۲ میلیون و ۹ میلیون خودرو در رتبه های دوم وسوم قرار گرفتند. بر اساس این گزارش،آلمان با تولید ۶ میلیون خودرو در رتبه چهارم قرار دارد و کره جنوبی با تولید ۴ میلیون وپانصد هزار خودرو پنجم است. به گزارش موج، خودروسازان هندی، مکزیکی ،اسپانیایی،برزیلی،کانادایی،فرانسوی،تایلندی،انگلیسی به ترتیب در رده های ششم تا سیزدهم این فهرست قرار دارد. گفتنی است:کشورهای روسیه، جمهوری چک، ایتالیا، اندونزی و ترکیه را خودروسازان کشورمان از نظر حجم ظرفیت تولید جا گذاشته اند.