دبیرستان سازمان انرژی اتمی در زمینی به مساحت 2500 مترمربع با زیربنای 4460 مترمربع در چهار طبقه با حضور علی اکبر صالحی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، دبیرستان انرژی اتمی ساعتی پیش با حضور علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی کشور در مشهد افتتاح شد.

این دبیرستان در دو دوره اول و دوم و در زمینی به وسعت 2هزار و 400 متر مربع و با زیر بنای 4هزار و 595 متر مربع احداث شده است.

افتتاح دبیرستان انرزی اتمی در مشهد

گفتنی است که این دبیرستان با هزار و 170 مترمربع فضای آموزشی حاصل تفاهم سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت آموزش و پرورش است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج