معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: نصب سیستم پایش آنلاین برای خروجی تصفیه خانه واحدهای صنعتی استان الزامی است.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، محمد عرفانی افزود: طبق قانون برنامه پنجم توسعه واحدهایی که دارای حجم زیاد پساب و آلاینده های هوا هستند علاوه بر نصب و راه اندازی سیستم تصفیه خانه پساب و نصب فیلتر هوا ملزم به نصب سیستم پایش آنلاین به منظور کنترل لحظه ای خروجی تصفیه خانه می باشند.
وی اظهار کرد: اولویت در این زمینه با تصفیه خانه های مادر اعم از شهرک های صنعتی، تصفیه خانه های شهری، واحدها بزرگ صنعتی و واحدهایی است که بیش از ۵۰ نفر دارند.وی گفت: پیش از این خرید تجهیزات مورد نیاز در این زمینه توسط واحدها و شهرک های صنعتی به خاطر وجود تحریم ها با مشکل مواجه بود اما با توجه به رفع برخی تحریم ها و الزام موجود نصب سیستم پایش آنلاین در واحدهایی که به آنان ابلاغ شده الزامی است.عرفانی با بیان اینکه هم اکنون ۱۴ سیستم پایش آنلاین در واحدهای دارای شرایط نصب شده است، افزود: از این تعداد پنج سیستم برای کنترل پساب و ۹ سیستم نیز در محل خروجی هوا(دودکش) واحدهای صنعتی نصب شده است.خراسان رضوی دارای ۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی است که در ۳۸ شهرک و ناحیه صنعتی آن زمین صنعتی واگذار می شود.