رئیس کمیسیون فنی و عمران شورای شهر مشهد از تهیه و تدوین طرح‌های تفصیلی این کلانشهر تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، براتعلی خاکپور رئیس کمیسیون فنی و عمران شورای شهر با تشریح طرح جامع شهر، علل وعوامل تاخیر در تصویب طرح را بیان کرد.

خاکپور با اشاره به تصویب طرح جامع در سال 1393 گفت: طرح جامع مشهد در سال 1393 مورد تصویب شورای برنامه ریزی استان قرار گرفت و در مرحله بعد می بایست در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تصویب قرار گیرد اما بدلیل طولانی شدن فرآیند تصویب تغییرات زیادی در طرح جامع بوجود آمد مثل تغییر در شبکه های ارتباطی و نیز افزودن بخش هایی به محدوده شهر مشهد .
وی ادامه داد : قاعده بر آن است که باید ابتدا طرح جامع، که بعنوان راهنمای کلی برای توسعه شهرطلقی می شود و ضوابط ، مقررات ، شاخص ها و سرانه های شهر را مشخص می کند تهیه و تصویب شود، سپس طرح های تفصیلی به منظور تامین اهداف طرح جامع  در 7 حوزه برنامه ریزی تهیه شوند. 
عضو شورا با اشاره به بررسی آخرین تغییرات اعمال شده در خصوص افزودن روستای دهریز به محدوده شهر مشهد در کمیسیون فنی و عمران شورا گفت :در طرح جامع سال 1393 روستای دهریزو مناطق مشابه آن که به محدوده شهر افزوده شده اند موجودیت خارجی نداشته اند لذا در طرح های تفصیلی که توسط مشاور برای شمال شهرتهیه شده است این روستاها لحاظ نشده است از همین روی برای اعمال این گونه تغییرات باید با مسکن و شهر سازی هماهنگی شود تا طرح های تفصیلی جدید با مصوبات سال 1395 مغایرت نداشته باشد.
خاکپور میزان پیشرفت طرح های تفصیلی را 85 درصد برآورد کرد و افزود : در نظام بودجه ریزی سال 96  پروژه ها را اولویت بندی کرده ایم و برای همه طرح های تفصیلی اولویت یک قائل شده ایم تا طرح های تفصیلی زمان و اعتبار کافی برای تدوین داشته باشند ، و سپس  روند قانونی آن در  کمیسیون ماده 5 ودریافت تاییده  شورای عالی شهرسازی و معماری تا پایان سال طی شود.
رئیس کمیسیون فنی و عمران شورا در خصوص اهمیت تسریع در روند تهیه طرح جامع و طرح های تفصیلی اظهار کرد : شهرداری ها همواره باید پاسخگوی شهروندان بر اساس آخرین طرح های تفصیلی مصوب باشند،  در حال حاضر که طرح ها ی تفصیلی قطعی نمی باشد ممکن است برای پهنه ای از شهرکاربری آموزشی اختصاص داده شود در صورتی که در طرح تفصیلی نهایی برای همان محدوده کاربری بهداشتی و خدماتی و غیره تعریف شود.
وی خاطرنشان کرد: وضع موجود در هر منطقه ملاک عمل تصمیم گیری مدیران شهری است و در صورت طولانی شدن روند تصویب طرح جامع، تصمیم گیری ها بر اساس طرح جامع سابق اجرا می شود  و شهرداری نیز بر اساس همان پاسخگوی شهروندان خواهند بود لذا در آینده در تحقق اهداف طرح جامع نهایی خلل وارد می شود.  
خاکپور در پایان گفت: با توجه به طولانی شدن تصویب طرح جامع ، به طور غیر رسمی اهداف طرح جامع به مشاورین ابلاغ شده است تا بر اساس طرح سال 93 طرح های تفصیلی را تکمیل نمایند.
عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج