بعد از خبر کمال مشحون در خبر گزاری موج دیگر پیشکسوتان بسکتبال شروع به افشاگری علیه حکومت دیکتاتوری محمود مشحون در این فدراسیون کردند.

نصرت اله جعفریان در خصوص صحبت های کمال مشحون با مهدی جمشیدیان خبرنگار خبرگزاری موج گفت:از اینکه خبرگزاری موج مصاحبه کمال مشحون را کامل و بدون کم و زیاد کردن کار کرده خیلی ممنون هستم زیرا باعث شد تا آن روی رئیس فدراسیون برای همه آشکار شود. ضمن اینکه محمود قابل قیاس با کمال نیست، کمال به لحاظ سواد و رزومه ورزشی یک سر و گردن از محمود و رضا بالاتر است و من تمام حرف های او را تایید می کنم. وی در ادامه افزود: در فدراسیون بسکتبال تخلفات زیادی صورت گرفته که محرزترین آن تخلف در انتخابات فدراسیون و رای جمع کردن هیات های استانی توسط دلال ها بود که توانستند با لابی بازی محمود را دوباره در راس هرم قرار دهند. دبیر سابق فدراسیون در مورد جوان گرایی در تیم ملی گفت: من نمیدانم منظور فدراسیون از جوان گرایی چیست وقتی میانگین سنی ۲۶ سال است، به نظر من مشحون می خواست صمد نیکخواه را بخاطر مصاحبه ای که علیه اش کرده از تیم ملی خط بزند که جوان گرایی را بهانه کرد و گرنه خودش می داند تمام افتخاراتی که به آن می نازد در زمان بازی صمد و هم تیمی هایش بود. جعفریان در خصوص اینکه چرا امسال به عنوان ناظر جهانی بسکتبال نیست خاطر نشان کرد: من سال هاست که به عنوان ناظر جهانی حضور داشتم امسال هم باید فدراسیون ۲۵ دلار پرداخت می کرد تا دوباره اسم من به عنوان ناظر رد می شد که محمود مشحون از این کار سر باز کرد بخاطر اینکه دوست نداشت کسی را بالاتر از خودش ببیند. حتما اگر  در کنفدراسیون آسیا بودم برای بسکتبال بد می شد که یک نماینده  در مجامع بین المللی داشت تا از حق و حقوق کشور دفاع کند همانطور که از حق محمود مشحون در کنفدراسیون آسیا دفاع کردم تا به عنوان نائب رییس کنفدراسیون باشد.