تیم ملی کشورمان توانست ست چهارم را به نفع خود به پایان برساندتا کار به ست پنجم بکشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج: -اسپک از حمزه زرینی دفاع خوب از میرزاجانپور و عادل غلامی نتیجه را ٧ بر ۵ به نفع ایران کرد تا ولاسکو درخواست تایم استراحت کند. تک دفاع سعید معروف امتیاز را ١٠ بر ٩ کرد. -وقت استراحت فنی دوم ١۶ بر ١٣ از آن ایران شد. اشتباهات پیاپی از ایران دو تیم را در امتیاز ١۶ مساوی کرد. -اسپک قدرتی از معنوی نژاد، دریافت خوب از معروف و اسپک حمزه ایران را به امتیاز ١٨ رساند. دریافت بد از حمزه زرینی، مهدوی و تشکری به میدان آمدند و نتیجه ٢٢ بر ٢١ به نفع ایران شد. -اسپک غلامی با برخورد به دفاع به اوت رفت تا این ست هم ٢۵ بر ٢٢ به نفع ایران شود