وزیر خارجه عراق گفته است: حضور نیروهای خارجی در منطقه خلیج فارس موجب تشدید تنش ها در این منطقه می شود.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از راشا تودی، محمد الحکیم وزیر خارجه عراق در اظهار نظری گفته است: حضور نیروهای غربی در منطقه خلیج فارس بر آتش تنش ها در این منطقه می افزاید. دولت های منطقه خلیج فارس در نتیجه همکاری با یکدیگر می توانند به راحتی امنیت دریانوردی بین المللی در خلیج فارس را تضمین کنند. 

وزیر خارجه عراق افزوده: بغداد به دنبال تخفیف تنش ها در منطقه است. وی گفته است: حضور نیروهای خارجی در منطقه موجب می شود که تنش در منطقه افزایش یابد. 

این اظهار نظر وزیر خارجه عراق در واکنش به اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ایجاد یک ائتلاف دریایی در خلیج فارس بوده است.