یکی از انبارهای نگهداری باروت و مهمات توپخانه ای در منطقه آچینسکی استان کراسنویارسک روسیه انفجار و آتش سوزی رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری موج، در انفجار انبار تسلیحات در منطقه آچینسکی استان کراسنویارسک روسیه، یک نفر کشته شده و سه تن دیگر مجروح شدند.

به گزارش اسپوتنیک، نماینده سازمان حوادث غیر مترقبه منطقه در این خصوص اطلاع داد.

بر اساس خبرهای رسیده در این منطقه در یکی از انبارهای نگهداری باروت و مهمات توپخانه ای انفجار و آتش سوزی رخ داده است.

طبق اطلاعات سازمان حوادث غیر مترقبه به خاطر این آتش سوزی تقریبا هزار نفر از محل تخلیه شده اند.

متعاقبا وزارت دفاع روسیه کشته شدن یک فرد در حادثه آتش سوزی انبار مهمات در منطقه کراسنویارسک را تکذیب کرد.

منبعی در وزارت دفاع روسیه خبر کشته شدن نظامی در آتش سوزی انبار تسلیحات در منطقه کراسنویارسک را رد کرد.

وی به خبرنگاران گفت: هیچ نظامی کشته نشده است.

پس از انفجار شدید کراسنویارسک، مقامات نظامی دستور تخلیه روستاها و شهرهای اطراف محل انفجارتا شعاع 20 کیلومتریداده اند.

ایلای آخمتوف ، شهردار آچینسک گفت: 100،000 نفر از ساکنان این شهر برای تخلیه آماده شده اند.

فیلم انفجار انبار مهمات در روسیه