ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: از اعمال تحریم های سخت اقتصادی بر گرجستان حمایت نمی کنم.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از عرب نیوز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نطقی تلویزیونی گفت: وی درخواست پارلمان روسیه مبنی بر اعمال تحریم های سخت اقتصادی بر گرجستان را حمایت نمی کند.

روز سه شنبه(18 تیرماه)، پارلمان روسیه به طور متفق القول قعطنامه ای را پشتیبانی کرد که از دولت می خواست تا تحریم هایی را بر علیه گرجستان به اجرا بگذارد. این اقدام مطمئنا موجب بدتر شدن روابط میان روسیه و گرجستان به عنوان دو کشور همسایه خواهد شد. 

ولادیمیر پوتین گفت: من هیچ چیزی را که روابطمان را پیچیده تر کند تحمیل نخواهم کرد و به مرحله اجرا در نخواهم آورد. نمایندگان پارلمان روسیه( دوما ) بر این باورند که در گرجستان، تحرکات ضدروسی وجود داد و این تحرکات تشویق هم می شوند.