ارتش و کمیته‌های مردمی یمن مواضع متجاوزان در شهر نجران را هدف اصابت موشک قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری موج، ارتش و کمیته‌های مردمی یمن یک موشک بالستیک دیگر را به مواضع متجاوزان شلیک کردند.

بدین ترتیب مواضع متجاوزان در شهر نجران هدف اصابت موشک بالستیک زلزال ۱ قرار گرفت.

گفتنی است، یمنی ها اخیراً شهر مرزی عسیر را هدف حمله به وسیله موشک زلزال ۱ قرار داده بودند.