هشام الشماوی تروریست مصری که در لیبی بازداشت شده بود، برای محاکمه شدن در محاکم قضایی مصر به این کشور استرداد شد.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک شبه نظامی مشهور مصر ی که در لیبی بازداشت شده بود، به مصر استرداد شده است. هشام الشماوی  که یکی از مشهورترین افراد تحت تعقیب دستگاه امنیتی مصر بوده است، به دلیل مشارکت در ارتکاب 5 عملیات تروریستی در این کشور محاکمه خواهد شد. رسانه های محلی مصر گزارش داده اند الشماوی به خاطر یکی از اتهامات امنیتی خود، پیش از این به طور غیابی به مجازات مرگ متهم شده است.

الشماوی متهم است که به انجام عملیات های تروریستی بر علیه ارتش، نیروهای پلیس، و غیرنظامیان اقدام کرده است. اقدامات الشماوی موجب مرگ دست کم 54 نفر شده است. هشام الشماوی توسط دادگاه نظامی مصر محاکمه خواهد شد.

الشماوی در سال 2017 به اتهام مشارکت در حمله و کشتن سربازان مصری مستقر در مرز لیبی، به طور غیابی توسط دادگاه نظامی مصر به مرگ محکوم شده بود.