مقام های پاکستانی و انگلیسی در حال مذاکره برای بازگشت 30000 شهروند پاکستانی هستند که اقامت غیرقانونی در انگلیس دارند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از عرب نیوز، مقام های پاکستانی و انگلیسی در حال مذاکره راجع به بازگشت حدود 30000 تبعه پاکستانی هستند که به طور غیرقانونی در لندن اقامت دارند.

شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است: مقام های انگلیسی به اسلام آباد فشار می آورند تا هزاران مهاجر پاکستانی را که به طور غیرقانونی در انگلیس اقامت دارند، بپذیرد و برای بازگشت آن ها همکاری کند.

با این حال، مشاوران حقوقی به دولت پاکستان فشار آورده اند که هیچ قراردادی را با انگلستان در این رابطه امضا نکند زیرا می تواند تبعات منفی برای این کشور به همراه داشته باشد. 

یک مقام ارشد پاکستانی مسقر در لندن گفته است: همکاری دولت پاکستان با بریتانیا در موضوع اتباع غیرقانونی پاکستانی در لندن مفید است زیرا هم اکنون مقام های انگلیسی در صدور ویزا برای اتباع پاکستانی با حساسیت بالایی رفتار می کنند حال آنکه اگر اتباع غیرقانونی به پاکستان بازگردند، مشکل سفر پاکستانی ها به انگلستان حل خواهد شد.