رئیس شورای ریاستی وابسته به دولت وفاق ملی لیبی گفت: حفتر به دنبال خریدن وقت بود و اخیراً جنگنده های خود را برای بمباران طرابلس اعزام کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روسیا الیوم، فایز السراج   رئیس شورای ریاستی وابسته به دولت وفاق ملی لیبی گفت: من هرگز پشت یک میز با خلیفه حفتر نمی نشینم. اقدامات وی طی سالهای گذشته ثابت می کند که او هرگز شریک خوبی در روند سیاسی به شمار نمی رود.

وی در ادامه افزود: من هرگز با خلیفه حفتر فرمانده ارتش ملی لیبی مذاکره نمی کنم.

السراج تصریح کرد: حفتر به دنبال خریدن وقت بود و اخیراً جنگنده های خود را برای بمباران طرابلس اعزام کرده است.

وی افزود: ما به مبارزه با حملات حفتر به طرابلس برای به دست گرفتن کنترل این شهر ادامه می دهیم.