جلیقه‌زردهای فرانسوی در پاریس و چندین شهر این کشور به خیابان آمدند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اسپوتنیک، جلیقه‌زردها در سی و یکمین هفته متوالی در پاریس و چندین شهر دیگر فرانسه به خیابان آمدند.

تظاهرات جلیقه زردها در اواسط ماه نوامبر در فرانسه به خاطر افزایش مالیات انرژی شروع شد اما به تدریج به اعتراضات ضد دولتی به خصوص علیه امانوئل ماکرون ،  رییس جمهور فرانسه تبدیل شد.

همواره این اعتراضات با خشونت و تخریب اموال توسط نیروهای پلیس و معترضان خشمگین همراه بوده است.