احمد اویحیی نخست وزیر اسبق الجزایر در دوره رئیس جمهور پیشین این کشور، عبدالعزیز بوتفلیقه به اتهام فساد اقتصادی در دادگاه حاضر شد.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رویترز، احمد اویحیی نخست وزیر اسبق الجزایر به اتهام فساد اقتصادی در دادگاه حاضر شد. اویحیی در دوره ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور سابق الجزایر چندین دوره نخست وزیر الجزایر بوده است. 

اویحیی که در ماه مارس گذشته کابینه دولت الجزایر را در راستای ترمیم ساختار سیاسی الجزایر ترک کرد، در مورد پروندهای مربوط به فساد اقتصادی مورد بازجویی قرار خواهد گرفت. دادگاه بر این باور است که اویحیی از امتیازات ویژه و غیرقانونی اقتصادی استفاده کرده است.

وکیل احمد اویحیی هنوز در مورد احضار وی به دادگاه توضیحی ارائه نداده است. جزئیات محاکمه اویحیی از سوی تلویزیون دولتی الجزایر نیز مورد اشاره قرار نگرفته است.