ارتش و کمیته های مردمی یمن با دخالت به موقع مانع تسلط متجاوزان سعودی بر پایگاه یمنی‌ها شدند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از المسیره، متجاوزان سعودی درپی تسلط بر یکی از پایگاه‌های نیروهای یمنی در صحراء الاجاشر  واقع در نجران بودند که برای تحقق این هدف، صحراء الاجاشر را هدف یورش وحشیانه قرار دادند.

با این حال، دخالت به موقع ارتش و کمیته‌های مردمی یمن مانع از تسلط متجاوزان سعودی بر پایگاه یمنی‌ها شد.

منابع عربی اعلام کردند که به دنبال این حادثه، درگیری‌های سختی میان نیروهای یمنی و متجاوزان سعودی در نجران درگرفت.