5 عضو غیر دائم شورای امنیت انتخاب شدند. کشورهای نیجر، تونس، ویتنام، استونی و سنت وینسنت و گرنادین اعضای جدی غیردائم شورای امنیت هستند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد 5 عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد را برگزید. در میان انتخاب شدگان، 2 کشور حضور دارند که تاکنون عضو شورای امنیت نبوده اند. 

کشورهای نیجر، تونس، ویتنام، استونی و سنت وینسنت و گرنادین اعضای جدید غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. استونی و سنت وینسنت و گرنادین کشورهایی هستند که تاکنون عضو شورای امنیت نبوده اند.

این کشورها تا تاریخ 1 ژانویه 2020 به مدت 2 سال عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهند بودند.