عربستان سعودی ، امارات و نروژ در گزارشی به شورای امنیت اعلام کردند: حمله به چهار کشتی در نزدیکی ساحل امارات در ۱۲ مه، حاکی از یک عملیات "پیشرفته و هماهنگ شده" است که توسط نماینده یک کشوری انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، عربستان سعودی ، امارات و نروژ در گزارشی به شورای امنیت اعلام کردند: حمله به چهار کشتی در نزدیکی ساحل امارات در ۱۲ مه، حاکی از یک عملیات "پیشرفته و هماهنگ شده" است که توسط نماینده یک کشوری انجام شده است.

رویترز گزارش داد که این سه کشور در گزارش خود به سازمان ملل، نام طرفی که می‌گویند در این اقدامات خرابکارانه دست داشته است، اعلام نکردند.

در این گزارش آمده که چهار کشتی تجاری در آب‌های اقتصادی امارات در مقابل الفجیره در ۱۲ ماه مه در معرض عملیات خرابکارانه قرار گرفتند و کشتی‌هایی که آسیب دیدند، عبارت از المرزوقه، اندریا ویکتوری، امجاد، ای میشل بودند و هیچ تلفات انسانی و نشت نفت نیز ثبت نشده است.

این گزارش در حالی صادر شده است که طرف‌های متعددی رژیم صهیونیستی را به دست داشتن در این عملیات متهم می‌کنند. امارات و عربستان سعودی نیز با بهره گیری از این امر به دنبال تشدید تنش میان ایران و آمریکا هستند.