کردهای سوری از استرداد 2 زن آمریکایی مرتبط با گروهی داعش و 6 کودک، به ایالات متحده آمریکا خبر داده اند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از میدل ایست مانیتور، روز چهارشنبه(15 خردادماه)، کردهای سوری گفتند: 2 زن آمریکایی که ارتباطاتی با داعش داشته اند و 6 کودک به ایالات متحده آمریکا استرداد شده اند. این افراد از اردوگاهی که میزبان هزاران نفر بوده که از چنگال گروه داعش گریخته بودند، به آمریکا استرداد داده شده اند.

این افراد به درخواست ایالات متحده آمریکا و بر اساس آزادی شهروندان آمریکایی در بازگشت به کشورشان ورای هرگونه فشار و اجباری، به آمریکا بازگشته اند. 

اردوگاه الحول در شمال شرق سوریه محل سکونت نزدیک به 74000 نفر است که در میان آن ها، همسران و فرزندان مبارزان گروه داعش نیز وجود دارند.