روز پنجشنبه(9 خردادماه)، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت: آزادی بیان مهمترین بنیان دموکراسی است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، روز پنجشنبه(9 خردادماه)، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت: آزادی بیان مهمترین بنیان دموکراسی است.

اردوغان در جریان صحبت های خود در آنکارا پایتخت استانبول گفته است: دولت ترکیه فقط دسترسی کاربران به بخش های مشکل دار وب سایت ها را منع می کند و منع دسترسی کامل به وب سایت ها در فضای مجازی را دستور کار ندارد.

اردوغان گفت: ترکیه به دنبال دستیابی به موقعیت عضویت کامل در چهارچوب اتحادیه اروپا است. اگرچه که این اتحادیه به وعده های خود در برابر ترکیه عمل نکرده است. 

اردوغان افزوده: ترکیه شکنجه را در چهارچوب ساختار خود تحمل نمی کند. این اظهار نظر دو روز پس از آن بیان شده که گزارشاتی مبنی بر شکنجه 5 پرسنل وزارت خارجه ترکیه در شرایط حبس منتشر شده است.