روز پنجشنبه(9خردادماه)، یک مقام طالبان گفت: در جریان مذاکرات گروه طالبان با گروهی از سیاستمداران افغان در مسکو، در زمینه استقرار صلح در افغانستان پیشرفت هایی حاصل شد با این حال، نیاز به انجام گفتگوهای بیشتری وجود دارد.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رویترز، روز پنجشنبه(9خردادماه)، یک مقام طالبان گفت: در جریان مذاکرات گروه طالبان با گروهی از سیاستمداران افغان در مسکو، در زمینه استقرار صلح در افغانستان پیشرفت هایی حاصل شد با این حال، نیاز به انجام گفتگوهای بیشتری وجود دارد.

هیات طالبان به ریاست ملا برادر آخوند با سیاستمداران افغان مثل رهبران ارشد منطقه ای افغانستان و کاندیداهایی که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور به چالش می کشند دیدار و گفتگو کرده است. 

گفتگوهای صلح افغانستان معطوف به پایان دادن بحران امنیتی 18 ساله در این کشور است.