جنبش اخوان المسلمین اردن سفر پیش رویِ جرارد کوشنر ، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به امان پایتخت اردن را محکوم کرده است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، جنبش اخوان المسلمین اردن سفر پیش رویِ جرارد کوشنر ، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به امان پایتخت اردن را محکوم کرده است. 

در بیانیه اخوان المسلمین گفته شده: سفر روز چهارشنبه(8 خرداد ماه) کوشنر به امان در راستای ترویج ایده " معامله قرن " دونالد ترامپ صورت می گیرد. اخوان المسلمین اردن بر این باور است که طرح صلح مطرح شده از جانب ترامپ در موضوع منازعه فلسطین و رژیم صهیونیستی، طرفدار افکار و ایده های رژیم صهیونیستی است و کاملا جانبدارانه است.

اخوان المسلمین اردن همچنین کنفرانسی را که قرار است در آینده ای نزدیک در منامه برگزار شود را نیز محکوم کرده است. انتظار می رود در این کنفرانس، مقام های دولت ترامپ، ابعاد اقتصادی طرح معامله قرن را مطرح کنند. اخوان المسلمین اردن از دولت این کشور درخواست کرده تا نشست منامه را تحریم کند.